سرور اختصاصی آلمان


شرکت آلمانی هتزنر از سال ۱۹۹۷ کار خود را آغاز کرده و در حال ‌حاضر نزدیک به ۱۵دیتاسنتر در آلمان تاسیس نموده ‌است. این شرکت بزرگترین شرکت در آلمان می باشد و نیز در اروپا مطرح است. پایداری سرور های آلمان بسیار بالا می باشد بطوریکه در بین دیتاسنترهای دیگر برتر جهان شناخته شده و معتبر است. آقای مارتین هتزنر مالک اصلی شرکت Hetzner Online است. این دیتاسنتر در ایران نیز طرفدار زیادی دارد و شرکت های زیادی از این دیتاسنتر سرور اجاره میکنند. نوع تاسیسات و ارتباطات این دیتاسنتر از طریق زمینی می باشد و قطعی سرور در حد صفر می باشد و تنها در صورت سوختن سخت افزار ممکن است ایراداتی به وجود آید که باوجود بک آپ نگرانی زیادی نیست. هتزنر در حال ‌حاضر نزدیک به ٢٢ دیتاسنتر در آلمان تاسیس و ارائه خدمات اجاره سروراختصاصی نموده است.

این سرویس به صورت عمومی ارائه نمیگردد در صورت نیاز تماس بگیرید.

 
به جمع مشتریان زدگیگ بپیوندید !